Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Oferowane usługi: 

- transport materiałów sypkich,

- wywóz ziemi, gruzu,

- przywóz piasku, żwiru, szlaki, ziemi ogrodowej, 

- wykopy dla budownictwa jednorodzinnego , wielorodzinnego oraz budownictwa przemysłowego,

- niwelacja terenu,

- zdjęcie humusu , przygotowanie placu budowy,

- wyburzenia,

- wykopy pod przyłącza elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne,

- realizacja instalacji rozsączających wody deszczowe,

- korytowanie i utwardzanie dróg. placów

- itp

 

Oferujemy sprzedaż:

- piasku płukanego do murowania, wylewek, tynków i innych,

- piasku niesortowanego, zasypkowego,

- żwirów budowlanych,

- kruszyw drogowych, 

- czarnoziemu